Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 33 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, Chemia i WNE posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki,Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych

KOMUNIKAT! (14.06.2024 r.) Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku na rok 2024/2025


Od 17 czerwca do 8 lipca studenci mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w akademiku. Od tego wnioskowania uległy zmianie zasady składania wniosków i przyznawania miejsc. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zachęcamy Państwa do przeczytania komunikatu na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej , gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat wnioskowania.

Obecni studenci mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w turze, która trwać będzie od 17 czerwca do 8 lipca. Osoby, które nie złożą w tym terminie wniosków będą mogły zapisać się na listę oczekujących we wrześniu (nie będą mogły złożyć wniosku w turze dla osób z pierwszego roku).

Osoby rozpoczynające w roku akademickim 2024/2025 kształcenie na UW mogą składać wniosek o przyznanie miejsca w akademiku od 5 sierpnia do 22 sierpnia. Osoby, które nie złożą w tym terminie wniosków będą mogły zapisać się na listę oczekujących we wrześniu.

Złożenie wniosku po wskazanych terminach będzie niemożliwe!

BPM UW

Komunikat ! (15.02.2024 r.) Podpięcia przedmiotów - semestr letni 2023/2024


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż decyzją Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. w terminie od 15 lutego do 11 marca 2024 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

KOMUNIKAT! (06.02.2024 r.) Wnioski o stypendia dla studentów w semestrze letnim 2023/2024


Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb - wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.


Termin składania wniosków o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 14 marca 2024 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej do 14 marca 2024 r. Informacje o kierunkach, na których przeprowadza się postępowanie o przyznanie stypendium znajdują się na stronie https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-stypendium-rektora-semestr-letni-2023-2024/.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Wnioski o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 można składać od 21 lutego 2024.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w maju i sierpniu 2024 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w maju i sierpniu 2024 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.


Więcej informacji znajduje się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej https://bpm.uw.edu.pl/

KOMUNIKAT! (15.09.2023 r.) Wnioski o stypendia i zapomogi dla studentów w roku akademickim 2023/2024


Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb - wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.


Termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 16 października 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb - wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej do 16 października 2023 r.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2023 r. i lutym 2024 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2023 r. i lutym 2024 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca (w styczniu i kwietniu 2024 r. do 22. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca (w styczniu i kwietniu 2024 r. do 22. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o zapomogę na rok akademicki 2023/2024

Wniosek o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.


Więcej informacji znajduje się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej https://bpm.uw.edu.pl/

UWAGA! (25.07.2022 r.) Zmiana szaty graficznej USOSweb'a

Informujemy, że od wersji 6.8.0 USOSweb'a nastąpiła zmiana szaty graficznej.
Strona aplikacji została częściowo dostosowana do standardów WCAG.
(DAK)

KOMUNIKAT! Dzień Serwisowy „Środa”


Informujemy, że w środy od godz. 14 do końca dnia jest okienko serwisowe.
W związku z tym mogą występować przerwy w dostępie do systemów i aplikacji (USOS, USOSweb, USOSadm Java, APD, SRS, Ankieter).
Terminy rejestracji, terminy egzaminów nie mogą rozpoczynać się lub kończyć w środy w godzinach 14:00 - 23:59.
Aktualne informacje nt. działania systemów informatycznych UW są zawsze dostępne na stronie http://it.uw.edu.pl/pl/komunikaty
Przepraszamy za utrudnienia. (DAK, DSK)

KOMUNIKAT! (17.12.2021 r.) Nowa wersja aplikacji mObywatel


Uwaga! Dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel, dzięki której możliwe jest uruchomienie mLegitymacji studenckiej (więcej...)
(DAK UW)

KOMUNIKAT! (15.11.2021 r.)

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów, studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

(BID)

KOMUNIKAT! (11.03.2021 r.) Opis funkcji Unieważnij mLegitymację


Uwaga! Aby ponownie zainstalować mLegitymację w nowym telefonie, należy użyć funkcji "Unieważnij mLegitymację".
Jeżeli podczas instalacji mLegitymacji aplikacja mObywatel komunikuje błąd o treści: "mLegitymacja nie istnieje", a kod aktywacyjny został zamówiony jakiś czas temu, to również należy użyć funkcji "Unieważnij mLegitymację" i powtórzyć proces instalacji.
Moduł MLegitymacji dostępny jest w USOSWEB zakładce dla Studentów>MOJE STUDIA>Mlegitymacja.

(DAK UW)

KOMUNIKAT! (01.10.2020r.) Ważne! Komunikat dot. ślubowania w postaci elektronicznej

Złożenie Ślubowania należy potwierdzić w systemie USOSweb przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru, na każdym programie, na którym osoba przyjęta zamierza podjąć studia.
Odrzucenie ślubowania traktujemy jako informację, że osoba przyjęta na studia nie potwierdziła złożenia ślubowania w systemie USOSweb. Niepodjęcie studiów stwierdza się w szczególności, gdy osoba przyjęta na studia przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru nie potwierdziła złożenia ślubowania w USOSweb.
(BSS UW)

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!! (13.09.2018 r.)

Szanowni Państwo,
Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

(Zespół ds. wdrożenia USP FK)

UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik

 • (BSS UW)

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  (DAK UW)

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, SRS, APD, EVA, Ankieter, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
  (DAK UW)

  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
  kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)